Privacyverklaring

Contact in retail & horeca vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamelt Contact in retail & horeca persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Contact in retail & horeca
Partituurweg 33
5245 BV Rosmalen

Cookieverklaring

Contact in retail & horeca maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruikt Contact in retail & horeca om de website voor haar klanten te optimaliseren. Dit doet zij middels Google Analytics.

Google Analytics

Contact in retail & horeca wil graag weten hoe haar website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media

Contact in retail & horeca maakt gebruik van de social media kanalen LinkedIn, Facebook, Vimeo, Youtube en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op de website van Contact in retail & horeca. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

Privacy Statement

Contact in retail & horeca verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van de diensten welke Contact in retail & horeca levert. Door gebruik te maken van de website van Contact in retail & horeca geeft de gebruiker aan haar privacybeleid te accepteren.

Registratie persoonsgegevens

Contact in retail & horeca verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact en het kunnen leveren van en informeren over haar diensten. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doeleinden van gegevensverwerking

Contact in retail & horeca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, zodra dit is aangevraagd
  • voor het versturen van het e-book en de nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld
  • om de website van Contact in retail & horeca te verbeteren.

Beveiliging gegevens

Contact in retail & horeca draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zal Contact in retail & horeca uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.